HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER

NYHETER

05.06.2015
Sluttrapport
Sluttrapporten for Friske føtter er nå klar. Den inneholder beskrivelse av prosjektet og resultater fra en evaluering blant produsenter, veterinærer og prosjektdeltagere. Les mer
09.04.2015
Ny statusrapport fra Friske føtter
Statusrapport nr 7 (2014) fra prosjekt Friske føtter er nå klar Les mer
26.09.2014
Åpent avslutningsseminar
I samarbeid med Rogaland Sau og Geit inviterer prosjekt Friske føtter til avslutningsseminar på Sandnes mandag 20.oktober Les mer
27.06.2014
Status juni 2014
Hittil i 2014 har det blitt påvist ett nytt tilfelle i Rogaland og ett nytt tilfelle i Aust-Agder. I høst vil Mattilsynet gjennomføre undersøkelser på slakteriene i utvalgte områder. Les mer
11.02.2014
Ondarta fotråte påvist i Nord-Rogaland
Det ble forrige uke påvist ondarta fotråte i Nedstrand hos en besetning med halthetsproblemer. Til nå har fotråte i all hovedsak blitt påvist i Midt-Rogaland og sist høst også i Aust-Agder. På grunn av situasjonen i Aust-Agder ble fotråteprosjektet bestemt videreført i 2014. Les mer
04.02.2014
Ny statusrapport for prosjekt Friske føtter
Statusrapport nr. 6 fra prosjekt Friske føtter er nå klar Les mer
15.11.2013
Fotråte i Aust-Agder
I oktober 2013 ble ondartet fotråte for første gang påvist utenfor Rogaland. Sjukdommen ble oppdaget ved hjelp av overvåkning på slakteriene. Les mer
11.09.2013
Reviderte saneringsprogrammer
Saneringsprogrammene for ondarta fotråte er nå revidert og nye versjoner er godkjent av Mattilsynet per 15.8.2013. Les mer
05.06.2013
Ny veileder for bekjempelse av fotråte hos småfe
Mattilsynet har per 5.2.2013 vedtatt en ny veileder for bekjempelse av fotråte. I den nye veilederen (tidligere retningslinje) er sjukdomsbetegnelsen endret til ondarta fotråte og målsettingen er endret til å bekjempe og utrydde ondarta fotråte hos sau og geit. Les mer
25.01.2013
Ny statusrapport fra prosjekt Friske føtter
Statusrapport nr. 5 fra prosjekt Friske føtter er nå klar. Det har til nå vært 102 tilfeller med alvorlig fotråte i Rogaland, hvorav 11 nye tilfeller i 2012. Det er fortsatt kun i Rogaland at virulente (aggressive) varianter er påvist. Genetiske analyser av bakterier styrker teorien om at utbruddet i Rogaland skyldes introduksjon av ny smitte av virulente varianter fra andre land og at lavvirulente (mindre aggressive) varianter har vært tilstede i Norge over lang tid. Les mer