HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER > Reviderte saneringsprogrammer

Reviderte saneringsprogrammer

11.09.2013

Saneringsprogrammene for ondarta fotråte er nå revidert og nye versjoner er godkjent av Mattilsynet per 15.8.2013.

De største endringene er:

- Mer omfattende tiltak hos storfe, med 2 alternative håndteringer. Dette på bakgrunn av at vi har påvist hissige (virulente) varianter hos storfe som beitet sammen med smitta sau.
- Maksimum 2 dager fra klauvgjennomgang til fotbad ved oppstart sanering.
- Anbefaler nå antibiotikabehandling rutinemessig, valg av preparat diskuteres med Friske føtter.
- Tiltak ved alvorlig sjukdom ved oppstart: Dyr med grad 3-5 slaktes i utgangspunktet, men med mulighet for forbehandling av flokken. Dyr med grad 3 kan da innlemmes i sjuk-gruppa. Dette for å redusere tapet. Et alternativ til forbehandling er økt utslakting og flere (4) fotbad, da det er lettere gjennomførbart for de fleste.
- Generelt bedre samordning mellom like punkter i slakteprogram og medisinsk program.

Fullstendige programmer for sanering finner du her:
- medisinsk sanering
- slaktesanering