HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER > Ondarta fotråte påvist i Nord-Rogaland

Ondarta fotråte påvist i Nord-Rogaland

11.02.2014

Det ble forrige uke påvist ondarta fotråte i Nedstrand hos en besetning med halthetsproblemer. Til nå har fotråte i all hovedsak blitt påvist i Midt-Rogaland og sist høst også i Aust-Agder. På grunn av situasjonen i Aust-Agder ble fotråteprosjektet bestemt videreført i 2014.

Besetningen med smitte har et relativt omfattende kontaktnett som inkluderer både 2 værringer, ett beitelag, naboer og andre livdyrkontakter. Disse blir nå båndlagt, undersøkt og prøvetatt. Det vurderes i hvert enkelt tilfeller hvorvidt en selgerbesetning blir definert som kontakt, faktorer som tas i betraktning er alder på væren, fotbading og omfang av smitte i området. Når vi oppdager smitte i et nytt område er det viktig å følge opp alle kontakter for å stoppe smittespredningen og få best mulig oversikt. Derfor undersøkes alle selgerbesetninger uansett fotbading eller ei i dette tilfellet.
 
Hensikten med undersøkelse av kontakter er å kartlegge og stoppe smittespredningen og skaffe kunnskap om hvordan smitten spres. Det er for tidlig å si noe om hvor smitten kommer fra i dette tilfellet.
 
På grunn av nært forestående lamming undersøkes så mange som mulig av besetningene vi har oversikt over nå denne uka (uke 7). Dyra tas ikke inn i snumaskinen, de settes på rompa som ved klipping. Prøvesvar vil foreligge i løpet av 1-2 uker. Alle besetninger som er båndlagt vil bli undersøkt på nytt enten til våren eller høsten før oppheving av båndlegging vurderes av Mattilsynet.
 
Vi forventer ikke høy forekomst av fotråte i nord-fylket da vi har en god del informasjon om området fra tidligere, både i form av kliniske undersøkelser og analyser av prøver fra både 2008 og senere. Likevel ser vi alvorlig på situasjonen og ønsker å få best mulig oversikt så raskt som mulig slik at videre smittespredning kan stoppes.