HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER > Ny veileder for bekjempelse av fotråte hos småfe

Ny veileder for bekjempelse av fotråte hos småfe

05.06.2013

Mattilsynet har per 5.2.2013 vedtatt en ny veileder for bekjempelse av fotråte. I den nye veilederen (tidligere retningslinje) er sjukdomsbetegnelsen endret til ondarta fotråte og målsettingen er endret til å bekjempe og utrydde ondarta fotråte hos sau og geit.

Det har vist seg at storfe også kan ha virulente varianter av D. nodosus. I besetning med storfe og småfe skal storfebesetningen båndlegges dersom det er klinisk mistanke om eller påvises ondarta fotråte på småfe og det er smittekontakt mellom storfe og småfe.
 
Videre er reglene for å håndtere kliniske mistanker og bekrefta tilfeller strammet inn for å sikre best mulig beskyttelse av friske besetninger. Det er nå krav om å fotbade flokker som er i sanering når de skal på fellesbeite (likt med båndlagte kontakter).
Virulente varianter av fotråtebakterien er fortsatt kun påvist i Rogaland. Det er en tydelig sammenheng mellom alvorlig fotråte og påvisning av virulente varianter. Denne sammenhengen er så god at besetninger uten symptomer, men hvor virulent Dichelobacter nododus påvises, skal båndlegges.

Les veilederen for bekjempelse av fotråte (februar 2013) HER