HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER

NYHETER

31.01.2012
NY Statusrapport for prosjekt Friske føtter
Statusrapport nr. 4 fra prosjekt Friske føtter er nå klar og kan lastes ned her. Virulente (aggressive) varianter er fortsatt kun påvist i Rogaland, hvor det har vært 91 tilfeller med alvorlig fotråte. Det antas at utbruddet i Rogaland skyldes introduksjon av ny smitte av virulente varianter fra andre land og at lavvirulente (mindre aggressive) varianter har vært tilstede i Norge over lang tid. Les mer
09.08.2011
Soneforskriften for Rogaland gjelder også i år
Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland ble fastsatt av Mattilsynet i august 2010. Bestemmelsene gjelder fortsatt. Les mer
09.02.2011
Ny statusrapport fra prosjekt Friske føtter
Statusrapport nr. 3 fra prosjekt Friske føtter er nå klar og kan lastes ned her. Les mer
25.08.2010
Ny soneforskrift for Rogaland
Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland ble fastsatt av Mattilsynet 23.august. Forskriften setter vilkår ved all flytting av værer mellom sone Nord-, Midt og Sør Rogaland samt flytting innenfor disse områdene. Les mer
23.06.2010
Forslag om soneforskrift for Rogaland
Mattilsynet har sendt ut på høring forslag til en soneforskrift som regulerer livdyrhandelen av sau i Rogaland. Årsaken er behov for tiltak som reduserer spredning av fotråte mellom besetninger i Rogaland. Les mer
29.03.2010
Forskningsprosjekt om smittsomme klauvsjukdomemr hos sau og storfe
Smittsomme klauvsjukdommer hos sau og storfe har mange likhetstrekk. Dette er imidlertid et relativt nytt problem i husdyrproduksjonen her i landet. Behovet for mer kunnskap om sjukdommenes opptreden under norske driftsforhold, bedre diagnostikk og kunnskap om hva de ulike artene betyr som smittereservoar for hverandre er derfor stor. Les mer
03.03.2010
Ny Statusrapport for prosjekt Friske føtter
Det er nå utarbeidet en ny statusrapport for prosjekt Friske føtter som oppsummerer situasjonen slik den er snart 2 år etter det første registrerte tilfellet av fotråte i mars 2008. Les mer
05.01.2010
Resultater fra sanering for fotråte 2008-2009
De første besetningene startet med sanering for fotråte høsten 2008. De har nå gått gjennom en observasjonsperiode på ett år og hatt sluttkontroll av flokken. Les mer
05.01.2010
Forskningsprosjekt om smittsomme klauvsjukdommer
Forskningsprosjektet "Fotråte hos sau og relaterte smittsomme klauvsjukdommer hos storfe i Norge" har fått midler og vil starte opp fra 2010. Les mer