HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER > Resultater fra sanering for fotråte 2008-2009

Resultater fra sanering for fotråte 2008-2009

05.01.2010

De første besetningene startet med sanering for fotråte høsten 2008. De har nå gått gjennom en observasjonsperiode på ett år og hatt sluttkontroll av flokken.

Av de 10 flokkene som hadde alvorlige symptomer før saneringsstart har 8 klart seg svært bra gjennom et år med en utfordrende beitesesong, ikke registrert halthetsproblemer gjennom året eller hatt kliniske tegn på fotråte ved sluttkontrollen. To av de 10 har hatt nytt sjukdomsutbrudd.

Dette anses som et relativt bra og realistisk resultat, selv om en suksessrate på 100% alltid vil være det ideelle målet.

Les hele oppsummeringen av resultatene fra det første året med sanering for fotråte HER.