HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > FOREBYGGING > Smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse

 

Bak nettingen.JPG
 
 ESKJEMAER - til bruk ved overføring av livdyr 
Egenerklæring helse - SAU (generell)
EGENERKLÆRING til bruk ved overføring av sau i Aust- Agder
EGENERKLÆRING til bruk ved overføringav sau i Rogaland
VETERINÆRATTEST til bruk ved overføring mellom soner 
 Veiledning ved salg av værer i Aust-AgderVeiledning ved salg av værer i Aust-AgderVeiledning ved salg av værer V
Veiledning ved salg av værer i Aust- Agder
Veiledning ved salg av værer i Rogaland


Fotråte-bakterien D.nodosus overlever kun noen dager ute i miljøet (maksimalt 14 dager, de fleste vil dø etter få dager). Bakterien kan imidlertid overleve i mange år i infiserte klauver. Levende dyr utgjør derfor den største faren for å få fotråte-smitte inn i besetningen. 
Les mer om anbefalinger ved innkjøp (eller "lån") av livdyr HER.

Smittefaren på fjellbeiter/ utmarksbeiter antas å være relativt liten, fordi det er relativt liten dyretetthet og begrenset kontakt mellom flokkene. I forbindelse med sanking og skilling blir derimot dyretettheten høy og ofte kan underlaget være sølete noe som gjør klauvspalten mer mottakelig for infeksjon med fotråtebakterier.
Les mer om smittereduserende tiltak ved sanking HER

Smittefaren på andre typer beiter vil avhenge av dyretetthet og beiteforholdene. Høy dyretetthet, fuktighet og relativt varme værforhold øker sannsynligheten for smittespredning og sjukdomsutbrudd.

Fotråte-smitte kan også overføres med utstyr, fottøy o.l. Bruk av felles utstyr, transportmidler etc.bør derfor unngås så langt mulig. Godt renhold og evt. desinfeksjon av felles utstyr er viktig.

Besøkende skal bruke besetningens eget fottøy og overtrekkstøy eller engangs overtrekk.