HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > FOTRÅTE > Om sjukdommen

Om fotråte

IMG_5227.JPG

Kopi av P7290028.JPG

Fotråte er en smittsom infeksjonssjukdom i klauv og klauvspalte hos sau og geit. Den kan føre til alvorlig halthet og smerter, redusert produksjon og økte kostnader.

Fotråte forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus ("fotråte-bakterien") i samspill med bakterien Fusobacterium necrophorum. D.nodosus finnes i mange varianter som kan gi ulik grad av sjukdom hos sau og geit og den finnes også hos storfe.

LES MER om symptomer og se flere bilder av fotråte HER

På grunn av de alvorlige konsekvensene sjukdommen kan få for saueholdet er fotråte en meldepliktig sjukdom (B-sjukdom) som er underlagt offentlige bestemmelser om bekjempelse av smittsomme sjukdommer. Det innebærer at flokker som har symptomer på alvorlig fotråte blir båndlagt av Mattilsynet og pålegges restriksjoner på blant annet salg av dyr og bruk av fellesbeite. Les mer om forvaltning HER.