HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > SANERING > Gjennomføring

Saneringsprogram for flokker med alvorlig fotråte

Sanering  i flokker med alvorlig fotråte er en del av prosjekt Friske Føtter. Dette gir blant annet mulighet for økonomisk kompensasjon til produsenter som sanerer.

Lindal 10.09.08 046.jpg

Gjentatte systematiske undersøkelse av klauvene på alle dyr i flokken er viktig for å lykkes med saneringen.

Saneringen har som mål å utrydde symptomer på fotråte og virulente (aggressive) varianter av bakterien D.nodosus fra flokken. Det består av systematisk undersøkelse av alle klauver, systematisk behandling av sjuke dyr, utslakting av dyr som er kroniske smittebærere og oppfølging av flokken i minst ett år etter siste fotbad. Det er i tillegg viktig å "preparere" klauvene for sanering. Det skal også gjennomføres smittebeskyttende tiltak i besetningen og tiltak for å bedre klauvmiljøet.

Saneringsprogrammet gjennomføres i samarbeid mellom produsent, praktiserende veterinær og prosjekt Friske Føtter. Veterinærer som skal delta i saneringsarbeid må gjennomgå spesiell opplæring.

Nye flokker og veterinærer som ønsker å starte opp med sanering for fotråte,  ta kontakt med prosjekt
Friske føtter for nærmere informasjon
før oppstart.

For spørsmål om sanering for fotråte kontakt prosjektleder
Synnøve Vatn, tlf: 23 05 98 15, synnove.vatn@animalia.no

Det er utarbeidet et saneringsprogram som er godkjent av Mattilsynet som grunnlag for oppheving av båndlegging for fotråte. Dette programmet beskriver hovedprinsippene for saneringen. I tillegg skal det utarbeides en saneringsplan for den enkelte besetning i samarbeid med praktiserende veterinær.


Program, avtaler og skjemaer for medisinsk sanering

Program, avtaler og skjemaer for slaktesanering