HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > FOREBYGGING > Anbefalinger ved innkjøp av livdyr

Anbefalinger ved innkjøp av livdyr (sau)

 • Dersom livdyr kjøpes inn bør man kjøpe ”kortreiste” dyr, f.eks. fra samme beitelag, og opprette færrest mulig nye smittekontakter.

 • Be om Egenerklæring - Helse fra selger. I egenerklæringen skal selger blant annet oppgi informasjon om eventuelle halthetsproblemer i flokken og om fotbad har blitt brukt annet enn evt. i forbindelse med at nye livdyr er tatt inn i besetningen.

 • Det frarådes sterkt å kjøpe dyr fra flokker som har hatt halthetsproblemer, behov for fotbading eller har drevet med fotbading utenom i forbindelse med at livdyr er tatt inn i besetningen.

 • OBS! Overføring av søyer mellom besetninger krever alltid dispensasjon fra Mattilsynet. Kontakt ditt lokale Mattilsyns-kontor, tlf. 06040.
  Spesielle regler gjelder for overføring av livdyr i Rogaland
 • Ved kjøp av dyr etter dispensasjon fra Mattilsynet anbefales i tillegg helseattest utfylt av veterinær.

 • Innkjøpte dyr oppstalles uten direkte kontakt med besetningens egne dyr i 3 – 4 uker ("karantene").Dyra bør undersøkes grundig i begynnelsen og slutten av perioden. Vurder generell helsetilstand og trivsel og husk å se nøye på klauvene og klauvspalten.
  Sau skal aldri oppstalles helt alene - det bør være minst to dyr i karantenen.

 • I områder der fotråte er påvist anbefales det i tillegg at innkjøpte dyr fotbades 2 ganger med 10% sinksulfat* i minst 15 minutter i løpet av karantene-perioden.
  • Ved ankomst
  • Før dyra slippes sammen med resten av flokken


  * Dersom man skal bade få dyr vil man kun trenge et lite fotbad. Til et fotbad på 0,5m x 1m og 10cm dybde
  vil man ha behov for ca 5 kg sinksulfat. 

        Veiledning - fotbad av innkjøpte dyr med sinksulfat finner du HER