HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > FOTRÅTE > Behandling

Behandling av akutte sjukdomsutbrudd

Man blir ikke kvitt fotråte i en flokk bare gjennom behandling av enkeltdyr med tegn på fotråte, eller usystematisk bruk av fotbad. Behandling av sjuke dyr med halthet eller andre symptomer, er imidlertid viktig for å begrense sjukdomsutbruddet i besetningen, av hensyn til det enkelte dyrs velferd og for å redusere synlig sjukdom i flokken mest mulig før oppstart av saneringsprogram.

Behandlingen av akutt sjuke dyr må tilpasses sjukdomsbildet i flokken og hos det enkelte dyret.  

Fotbad med sinksulfat vil redusere de akutte, kliniske symptomene mye. Hele flokken bør fotbades slik at smittepresset i flokken reduseres så mye som mulig. Dette bør gjentas 2 - 3 ganger med ca en ukes mellomrom. Det vil redusere smittepresset i flokken ytterligere dersom man etter hvert fotbad kan slippe dyra på beiter der det ikke har gått sau de siste 14 dagene, eller til binger som er vasket og desinfisert.

Dyr med alvorlige symptomer bør i tillegg behandles med antibiotika og eventuelt smertestillende medikamenter. Ta kontakt med din lokale veterinær.

 

Er dyra svært halte og har store forandringer i klauvene skal man være forsiktig med å beskjære klauvene i det mest akutte stadiet av sjukdommen. Dette er svært smertefullt og kan også forverre infeksjonen. Men forsiktig beskjæring kan gjerne gjennomføres en ukes tid etter at dyra har blitt fotbadet.

Husk at klauvsaksa kan overføre smitte fra sjuke til friske klauver. Vask og desinfeksjon av klauvsaksa etter beskjæring av infiserte klauver er derfor viktig.