HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > SANERING > Smitteforebyggende tiltak ved sanking og skilling

Smitteforebyggende tiltak ved sanking

 

Sankekve - K.Abbot
Hvis det kommer mye regn her kan det blir gode forhold for overføring av fotråte. Foto: K.Abbot
Sanking kan dessverre være en måte å spre smittsomme sjukdommer som fotråte på, men relativt enkle tiltak kan redusere smittefaren betraktelig.

 

Selve beiteperioden antas å utgjøre en relativt liten risiko for spredning av fotråte, noe avhengig av dyretetthet og evt. møteplasser mellom dyr fra ulike flokker, men tett kontakt mellom flokker i forbindelse med sanking kan utgjøre en smitterisiko. Det er derfor om å gjøre å redusere denne risikoen mest mulig.

Følgende smittereduserende tiltak anbefales generelt:

• se etter halte og sjuke dyr, undersøk dem og fjern dem fra resten av flokken om mulig
• sank flokken for seg dersom det er mulig (unngå felles sankekveer o.l.)
• underlaget i felles sanke- og skillekveer må være så tørt som mulig - tenk på plassering og drenering
• kortest mulig opphold i sanke-/skillekveer o.l. der flere flokker samles
• unngå så langt som mulig hjemtransport sammen med andre flokker

Les mer om anbefalingene HER (artikkel fra Sau og Geit 4/09)

HUSK! Selv om det i praksis kan være vanskelig å gjennomføre alt i alle flokker, så er det mye bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting!