HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > OM OSS

 

Prosjektansatte
Snu sauen 24.09.08 049.jpg

 

Synnøve Vatn har vært prosjektleder for Friske føtter fra 2009 og fram til prosjektet ble avlsuttet 31.12 2014. Hun jobber nå i Helsetjenesten for sau i Animalia og kan fortsatt kontaktes for informasjon om fotråte.
Kontaktinformasjon finner du HER

Bjørn Høyland  har vært ansatt som prosjektmedarbeider. Han ledet Snu sauen - aksjonen høsten 2008 og har etetr det hatt hovedansvaret for den praktiske  gjennomføringen av kartleggingsarbeidet i Friske føtter.

 

Styringsgruppa

Styringsgruppa har hatt det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppa har bestått  av:

Ove Ommundsen (NSG), leder
Ingrid Melkild / Anders Huus (Norges Bondelag)
Olaf Godli (Norges Bonde- og Småbrukarlag)
Robert Sønrdrål (Nortura)
Bjørn Ole Juul Hansen (Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund)
Solfrid Åmdal/Rolf Haugland (Mattilsynet)
Jorunn Jarp/Tormod Mørk ( Veterinærinstituttet)
Ola Nafstad (Animalia)
Håvard Gulliksen (Statens landbruksforvaltning), observatør
 

 

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa har hatt ansvar for å gjennomføre faglige utredninger, være et kontaktpunkt mellom partene i prosjektet og støtte opp om gjennomføringen.
Prosjektgruppa har bestått av:

Synnøve Vatn (prosjektleder)
Bjørn Høyland (prosjektmedarbeider)
Hannah Jørgensen (Veterinærinstituttet)
Liv Sølverød (Helsetjenesten for geit, TINE)
Thor Blichfedt (NSG)
Finn Avdem (Nortura)
Ida Olsen (KLF)
Vigleik Skeie (Mattilsynet - RK)
Arvid Reiersen (Mattilsynet - DK)
Lisbeth Hektoen (Animalia - Helsetjenesten for sau)