HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER > Forslag om soneforskrift for Rogaland

Forslag om soneforskrift for Rogaland

23.06.2010

Mattilsynet har sendt ut på høring forslag til en soneforskrift som regulerer livdyrhandelen av sau i Rogaland. Årsaken er behov for tiltak som reduserer spredning av fotråte mellom besetninger i Rogaland.

Mattilsynet har sendt ut på høring forslag til en soneforskrift som regulerer livdyrhandelen av sau i Rogaland. Årsaken er behov for tiltak som reduserer spredning av fotråte mellom besetninger i Rogaland.

 

Virkeområde

Forslaget til soneforskriften gjelder overføring av hanndyr mellom besetninger. Den angår ikke overføring av værer i en godkjent værring eller overføring av sau til slakt eller til beiter. Forslaget innebærer i utgangspunktet at overføring av værer mellom besetninger forbudt, men det er likevel tillatt dersom visse kriterier er oppfylt. Kriteriene varierer avhengig av hvor i fylket man bor og hvorvidt man skal selge over sonegrensene eller innenfor sin egen sone.

 

Soner

Rogaland foreslås delt i tre soner, Nord-, Midt- og Sør-Rogaland.  Midt-Rogaland er den sonen som per i dag har flest tilfeller av alvorlig fotråte. Kriteriene for overføring av værer både innenfor og ut av denne sonen er derfor strengere enn det som gjelder sonene Nord- og Sør-

Rogaland. 

 

Annet gjeldende regelverk

Fra før av finnes regelverk som forbyr all overføring av hodyr av sau mellom besetninger, og all overføring av både sau og geit over fylkesgrensene. I tillegg er det soner som deler opp Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. Det betyr bl.a. at det fra før er forbudt å overføre både sau og geit til eller fra sone Nord-Rogaland. 

 

 

Tabellarisk framstilling av vilkårene  HER 

 

 

Høringsforsalget og følgebrevet finner du på Mattilsynets nettsider