HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > NYHETER > Ny soneforskrift for Rogaland

Ny soneforskrift for Rogaland

25.08.2010

Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland ble fastsatt av Mattilsynet 23.august. Forskriften setter vilkår ved all flytting av værer mellom sone Nord-, Midt og Sør Rogaland samt flytting innenfor disse områdene.

I utgangspunktet er det forbudt å overføre dyr mellom besetninger, men det er på visse vilkår unntak for flytting av værer som ledd i avlsarbeidet. I alle sonene må det ikke ha vært tatt inn sau i leverandørbesetningen de siste 6 måneder og det skal følge med egenerklæring på skjema godkjent av Mattilsynet om tilfredsstillende helsestatus. Alle værer skal være fotbadet før flytting.

I sone Midt-Rogaland er det i tillegg krav om at de skal forbades inn og ut av en ukes karantene hvor dyra oppstalles på tørt underlag.

Det er i utgangspunket ikke tillatt å flytte dyr fra sone Sør- og Midt Rogaland til sone Nord-Rogaland. Egne regler gjelder for flytting mellom sone Sør- og Midt-Rogaland.

Les hele FORSKRIFTEN HER

Informasjon fra Mattilsynet

Mer INFORMASJON/ VEILEDNING om praktisk gjennomføring HER

EGENERKLÆRINGS-skjema om fotråte til bruk ved overføring av sau i Rogaland, godkjent av Mattilsynet, HER

VETERINÆRATTEST godkjent av Mattilsynet til bruk ved overføring av sau fra sone Midt-Rogaland til sone Sør-Rogaland HER

I tilegg anbefales det alle å bruke GENERELL EGENERKLÆRING som omfatter mer enn fotråte