HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > FOTRÅTE > Prøvetaking
Prøvetaking
hannah_peering.JPG

Påvisning av fotråte-bakterien D.nodosus kan gjøres ved PCR-undersøkelse (påvisning av arvestoff fra bakterien) eller ved dyrkning av bakterien.

Dyrkning er nødvendig for å teste bakterienes sjukdomsframkallende evner (virulens) i laboratoriet. Dyrkning av D.nodosus krever spesialmedier. Laboratoriet må derfor kontaktes før innsendelse av prøver.

Veterinærinstituttet i Oslo har etablert metoder både for PCR-undersøkelse, dyrkning og virulenstesting.

Prøvetakingsinstruks (februar 2014)

Rekvisjonsskjema - dyrkning (februar 2014)

Rekvisisjonskjema - PCR-diff.test (februar 2014)


 

Spørsmål om prøvetaking og innsendelse:

 

 

Veterinærinstituttet, sentralbordet: 23 21 60 00
Seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet i Oslo: 23 21 63 22
Forsker Hannah J. Jørgensen, seksjon for bakteriologi: 23 21 63 08
hannah.jorgensen@vetinst.no