HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > SANERING > Fotbad

Fotbad
Fotbad er en viktig del av både akutt behandling av sjuke dyr og i forbindelse med sanering av fotråte i flokken. Fotbad kan også benyttes for å redusere smittepress og risiko for smittespredning.

Et fotbad består av forvask i såpevann etterfulgt av minst 15 minutter i 15 % sinksulfat samt opphold på tørt underlag i 60 min etter dette. 
Fotbad med 3 % formalin-løsning kan også benyttes som smittereduserende tiltak, men pga. allergi- og kreftfare forbundet med bruk av formalin anbefales det sterkt å benytte sinksulfat.
I forbindelse med sanering skal det benyttes sinksulfat.

Bruksanvisning  SINKSULFAT HER
Bruksanvisning FORMALIN  HER


Praktiske løsninger

Fotbadet kan lages på mange ulike måter. Nedenfor vises noen løsninger.

I forbindelse med sanering er det spesielt viktig å tenke på dyreflyten gjennom fotbadet. Dyra bør gå inn på en side (skittent/ smittet) og etter tørkingen ut på et reint område som er vasket og desinfisert, eller der det ikke har vært dyr på 14 dager. Dersom dyra må krysse et skittent område etter fotbadingen vil de utsettes for ny smitte med en gang.

Fotbadsopt.jpg Fotbad_Skottl.jpg

Støpt fotbad med en del for forbad med
reint vann, en del for fotbading med
sinksulfat og et tørkeareal der dyra skal
stå i minst 30 minutter.

Det finnes også ferdigproduserte
innretninger for fotbading. Dette bildet
er fra Skottland.

Fotbad_gumimatte SH.JPG Lysbilde1.JPG

Her er det brukt presenning og gummimatter
for å lage fotbad i en binge med strekkmetall.

Gummimatta gjør at underlaget ikke blir så
glatt å stå på for dyra og beskytter presenningen.

Halm kan brukes i fotbadet for å
redusere sprut når dyra beveger seg.

Størrelsen på fotbadet blir en avveining
mellom hva som er praktisk mulig, tidsbruk
(antall dyr i hver pulje)og kostnader.

Lysbilde2.JPG Fotbading E.Gjengedal.jpg

Fotbad av presenning og rammeverk
av tre på støpt golv.

Fotbad laget i en vanlig binge med
strekkmetall.

 

Foto: Helsetjenesten for sau, Svenska Djurhälsovården og Embrik Gjengedal.